Ondernemersvereniging de Graafstroom

Ondernemersvereniging De Graafstroom is vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemers in de
gemeente Molenlanden en dat geeft veel voordelen. We richten ons op drie pijlers.

1. BELANGEN BEHARTIGEN

Meer invloed als groep dan individueel. Als vereniging zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de Gemeente Molenlanden.

2. SOCIAAL SAMENKOMEN

Ondernemers komen met elkaar in verbinding. Samen kunnen wij meer bereiken. Goede verbindingen zijn van groot belang voor het succes van ondernemers.

3. KENNIS DELEN

Interactieve presentaties van ondernemers en gastsprekers. We versterken de regio en elkaar door kennis uit te wisselen. 

Activiteiten de Graafstroom